PLCZSKITGRHREU
PL Polska - zmień region
more than software
    REJESTRATORY ROZMÓW TELEFONICZNYCH   
Przejdź do sklepu

e-mail info@fontel.pl
tel. +48 71 350 05 23


Aktualności

2017-04-13
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel ISDN2NET do wersji 2.16.1.13

2017-04-13
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel PRI (ISDN PRI E1) do wersji 2.16.1.13

2017-04-13
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel OktaNET do wersji 2.16.1.13

2017-04-13
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel DuoNET do wersji 2.16.1.13

2017-04-13
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel Archiver do wersji 2.16.1.13

2017-01-23
Nowa wersja oprogramowania serwerowego FonTel Server 2.16 przeznaczonego do uruchomienia jako usługa w systemach Windows oraz Linux

2017-01-23
Nowa wersja oprogramowania FonTel Backup 1.50 przeznaczonego do automatycznego tworzenia kopii nagrań z wielu rejestratorów oraz telefonów komórkowych

2017-01-23
Nowa wersja oprogramowania zdalnego dostępu do rejestratorów FonTel Client Pro 1.16

2016-10-06
Aktualizacja oprogramowania FonTel API do wersji 2.44

2015-11-24
Aktualizacja oprogramowania rejestratora rozmów telefonicznych FonTel 3.31

2014-09-09
Aplikacja mobilna FonTel - Rejestrator rozmów przeznaczona do nagrywania rozmów z telefonów komórkowych

2014-06-23
Nowe usługi serwisowe: przedłużenie i rozszerzenie gwarancji.

2013-02-14
Instalator sterowników USB dla 64-bitowych systemów Windows ułatwiający proces instalacji w systemie Windows

Główne okno programu FonTel
WERSJA DEMO
FonTel
Oprogramowanie do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami FonTel

Opis Funkcje Praca w sieci Integracja Bezpieczeństwo VoIP Skype
Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami (zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel).

Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie i odsłuchiwanie zarejestrowanych nagrań oraz dopisywanie notatek i komentarzy. Umożliwia automatyczne usuwanie najstarszych nagrań po upływie określonego czasu lub przy braku miejsca na dysku komputera. Pozwala też na drukowanie lub zapis do pliku tekstowego listy zarejestrowanych rozmów z możliwością uwzględnienia dowolnego kryterium wyboru: numeru linii telefonicznej, dnia, miesiąca, numeru telefonu.

Program obsługuje jednocześnie wiele różnych modeli rejestratorów. Oznacza to, że na jednym stanowisku można prezentować rozmowy np. z rejestratorów FonTel ISDN, FonTel L4USB oraz zdalnie poprzez sieć komputerową FonTel L4NET, a także rozmowy VoIP oraz rozmowy prowadzone przez telefony komórkowe GSM. W ten sposób można stworzyć elastyczny system rejestracji rozmów dopasowany do posiadanych linii telefonicznych i możliwości instalacyjnych.

Zastosowanie

 • nagrywanie rozmów telefonicznych:
  • w domu,
  • w biurze,
  • w centrum obsługi klienta,
  • w infolinii,
  • w działach telemarketingu,
 • nagrywanie rozmów z telefonów alarmowych, interwencyjnych, zgłoszeniowych,
 • kontrola pracowników firmy.

Wymagania

 • system operacyjny: Windows XP lub nowszy, wersje 32 i 64-bitowe (dla systemu Linux przeznaczone jest oprogramowanie FonTel Server),
 • karta dźwiękowa (zalecenie).


Informacje o rozmówcy

Dzięki powiązaniu rozpoznawania numeru osoby dzwoniącej z książką telefoniczną i bazą rozmów program jeszcze przed podniesieniem słuchawki wyświetla krótką informację o osobie dzwoniącej. Informacja zawiera dane rozmówcy (jeśli występuje w książce telefonicznej), czas i temat ostatniej konwersacji z tym numerem, strefę numeracyjną (województwo według starego podziału administracyjnego lub nazwa sieci GSM) oraz nazwę operatora telefonicznego rozmówcy. Informacja ta pojawi się w rogu u dołu ekranu - nawet gdy program pracuje w tle i jest ukryty.
Program FonTel umożliwia generowanie dowolnych zestawień i wykresów

Statystyka

Program umożliwia tworzenie dowolnych zestawień statystycznych zarejestrowanych rozmów według liczby połączeń lub długości z podziałem na godziny, dni tygodnia, dni miesiąca, miesiące, numery linii, typy rozmów (przychodzące, wychodzące).

Kopia zapasowa

Umożliwia wykonanie kopii zapasowej archiwum wraz z bezpośrednim zapisem na płytę CD lub DVD, a także umożliwia łatwe przeglądanie kopii archiwum bezpośrednio z programu.
Harmonogram

Harmonogram1

W przypadku, gdy istnieje potrzeba ograniczenia typu rejestrowanych rozmów w zależności od godziny i dnia tygodnia można zdefiniować harmonogramy rejestrowania. Harmonogram rejestrowania pozwala na określenie w jakich okresach mają być rejestrowane rozmowy poszczególnych typów.

Dla każdej linii można zdefiniować indywidualny harmonogram. Definiowanie harmonogramu polega na określeniu jakie typy rozmów (wszystkie, tylko przychodzące, tylko wychodzące, żadne, na poziom dźwięku2) mają być rejestrowane na przestrzeni tygodnia.

Białe/czarne listy numerów1

Dzięki możliwości definiowania "białych" oraz "czarnych" list numerów można określić, z którymi numerami prowadzone rozmowy powinny być zarejestrowane, a z którymi numerami nie. W ten sposób można np. wyłączyć z rejestracji prywatne numery pracowników umieszczając je na "czarnej" liście numerów. Można utworzyć dowolną liczbę list numerów, każdej rejestrowanej linii można przypisać dowolną listę określając ją jako "biała" (rejestrator będzie nagrywał rozmowy prowadzone tylko z numerami obecnymi na liście) lub "czarna" (rejestrator będzie nagrywał wszystkie rozmowy za wyjątkiem tych, które prowadzone są z numerami obecnymi na liście).

PBX

Program umożliwia także współpracę z abonenckimi centralkami telefonicznymi (PBX) udostępniającymi dane billingowe. Podstawowym celem współpracy jest uzyskiwanie informacji o prowadzącym rozmowę numerze linii wewnętrznej w przypadku podłączenia rejestratora do linii zewnętrznej centralki.

Automatyczna sekretarka2,3

Funkcja automatu zgłoszeniowego polega na automatycznym odebraniu rozmowy po określonej liczbie dzwonków, włączeniu rejestracji i odtworzeniu przygotowanego wcześniej pliku dźwiękowego z powitaniem. Zakończenie rejestracji nastąpi najpóźniej po określonej liczbie minut.

Automatyczna zapowiedź2,3

Funkcja automatycznej zapowiedzi (np. o fakcie rejestracji rozmowy) polega na automatycznym odtworzeniu przygotowanego wcześniej nagrania bezpośrednio po odebraniu przez operatora rozmowy przychodzącej.


1 Opcja niedostępna dla rejestratora FonTel L4NET.
2 Opcja niedostępna dla rejestratora FonTel ISDN.
3 Dla rejestratorów FonTel L1USB, L2USB i L4USB wymagany jest modem typu voice. O szczegóły należy pytać producenta lub dostawcę.
Dostęp do archiwum programu FonTel poprzez przeglądarkę internetową

Architektura Klient-Serwer

Dzięki programowi klienckiemu możliwa jest zdalna praca na odległym stanowisku przez lokalną sieć komputerową lub Internet. W ten sposób istnieje możliwość utworzenia rozproszonego systemu rejestracji rozmów klient-serwer, z jednym stanowiskiem rejestrującym i wieloma stanowiskami klienckimi (np. po jednym na każdą linię telefoniczną).

Serwer WWW

Inne możliwości daje wbudowany serwer WWW. Pozwala on na zdalny dostęp w sieci lokalnej lub sieci Internet do zarejestrowanych rozmów przy pomocy przeglądarki internetowej. Opcja ta nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Do nawiązania połączenia sieciowego (np. poprzez modem, sieć lokalną lub Internet) niezbędna jest tylko znajomość adresu komputera rejestrującego rozmowy.

W zależności od ustawień możliwy jest dostęp jedynie do samej listy rozmów lub także do nagrań dźwiękowych. Zdalny dostęp do programu można zabezpieczyć przed osobami niepowołanymi hasłem.

Baza danych rozmów i pliki dźwiękowe mogą być ulokowane na dysku lub zasobie sieciowym. Umożliwia to centralną rejestrację rozmów z kilku stacji połączonych siecią komputerową.

Program umożliwia także wykonywanie kopii archiwum na zdalny komputer poprzez sieć lokalną lub Internet. Co określony czas program kopiuje wpisy lokalnej bazy rozmów do zewnętrznej bazy danych użytkownika poprzez interfejs ODBC oraz wysyła pliki nagrań rozmów na podany serwer FTP lub kopiuje je do udostępnionego poprzez sieć folderu zdalnego komputera. Taka archiwizacja odbywa się automatycznie w tle, w ten sposób można składować informacje o rozmowach i ich nagrania z kilku stacji rejestrujących rozmowy w jednym miejscu - na serwerze poprzez sieć. Mechanizm ten można także wykorzystać do współpracy z innymi zewnętrznymi systemami.

Obsługa FonTel API pozwala na integrację rejestratora z innym oprogramowaniem wzbogacając je o informacje o przeprowadzonych rozmowach. Dostęp do całego programu lub wybranych funkcji można zabezpieczyć hasłem. Różne poziomy dostępu można przypisać różnym użytkownikom w zależności od ich kompetencji i zakresu obowiązków. Istnieje też możliwość całkowitego ukrycia program uniemożliwiająca wykrycie oprogramowania rejestrującego rozmowy. Innym rozwiązaniem jest zainstalowanie programu FonTel na osobnym dysku lub partycji dyskowej oraz ukrycie jej w systemie operacyjnym (np. za pomocą programu Windows Configurator).

Zabezpieczenie archiwum - program FonTel jako usługa

Program FonTel umożliwia ograniczenie dostępu do programu osobom niepowołanym. Nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed bezpośrednim dostępem poprzez system plików do zarejestrowanych rozmów oraz pliku bazy danych. Ograniczenie praw dostępu do wybranych folderów (w tym przypadku: do folderu archiwum) możliwe jest w systemach operacyjnych Windows 2000, Windows XP Professional oraz Windows 2003. Jednak program uruchomiony poprzez użytkownika o ograniczonych prawach dostępu także będzie miał ograniczone prawa do wybranych folderów. Rozwiązaniem tego problemu jest uruchomienie programu FonTel jako usługi systemowej. Program uruchomiony jako usługa systemowa ma pełne prawa dostępu do wszystkich folderów i plików, niezależnie od praw dostępu aktualnie pracującego użytkownika.

Zapewnienie bezpieczeństwa archiwum rozmów można zatem zrealizować w następujący sposób:

 1. Użytkownik, który będzie obsługiwał program, powinien logować się do systemu operacyjnego na konto o ograniczonych uprawnieniach. Administrator systemu powinien ograniczyć dostęp do folderu programu FonTel oraz do folderu archiwum dla danego użytkownika.
 2. Użytkownik w programie FonTel powinien mieć ograniczone prawa. Natomiast może pracować jako użytkownik domyślny.
 3. Program FonTel powinien uruchamiać się automatycznie jako usługa systemowa, co zapewni mu pełne prawa dostępu do odpowiednich plików i folderów.

Aby uruchomić program FonTel jako usługę systemową należy skorzystać z dodatkowego darmowego programu XYNTService. Program ten służy do uruchamiania dowolnych programów jako usługi. Jego obsługa sprowadza się do odpowiedniego przygotowania pliku konfiguracyjnego, w którym określa się jakie programy mają zostać uruchomione. Przykładowy plik konfiguracyjny o nazwie XYNTService.ini może wyglądać następująco:

		[Settings]
ServiceName = FonTelService
CheckProcessSeconds = 30
[Process0]
CommandLine = C:\Program Files\FonTel\FonTel.exe
WorkingDir = C:\Program Files\FonTel
PauseStart = 1000
PauseEnd = 3000
UserInterface = Yes
Restart = Yes
UserName =
Domain =
Password =
Najważniejsze pozycje to:
CommandLine - określa program, który należy uruchomić jako usługę,
WorkingDir - określa folder programu.

Plik konfiguracyjny powinien znajdować się w tym samym folderze co program XYNTService.exe.

Program XYNTService należy zainstalować jako usługę wpisując z linii poleceń:

		xyntservice -i
		
Program, który powinien być uruchomiony jako usługa (w tym przypadku FonTel), uruchomiony zostanie po kolejnym restarcie komputera. Aby uruchomić go niezwłocznie, wystarczy odszukać odpowiednią usługę na liście usług (w tym przypadku FonTelService) i uruchomić ją ręcznie. (Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi).

Więcej informacji na temat programu XYNTService:
www.codeproject.com/system/xyntservice.asp

Program XYNTService wraz z przykładową konfiguracją:
XYNTServiceProject.zip

FonTel VoIP Oprogramowanie FonTel umożliwia rejestrację rozmów internetowych VoIP (zapoznaj się również z samodzielnym rejestratorem FonTel VoIP).
Nagrywanie rozmów VoIP możliwe jest zarówno dla rozmów prowadzonych poprzez programy typu softphone jak i urządzenia VoIP (bramki VoIP, telefony VoIP) podłączone do wspólnej sieci komputerowej. Aby można było rejestrować rozmowy VoIP należy posiadać odpowiedni klucz sprzętowy.
Dostęp programu FonTel do rozmów VoIP w celu ich rejestracji może być zrealizowany na dwa sposoby w zależności od konfiguracji sieci komputerowej:
 • Za pomocą monitorowania interfejsu sieciowego - gdy w sieci jest zainstalowany przełącznik (switch) z funkcją kopiowania portów (port mirroring), do którego podłączony jest router lub karta centralki telefonicznej:
  INTERNET /
  PBX
  Przełącznik
  z funkcją
  port mirroring
  FonTel
  LAN
  softphone
  softphone
  VoIP
  VoIP

 • Za pomocą usługi FonTel VoIP proxy - gdy w sieci brak jest powyższego przełącznika (FonTel VoIP proxy wchodzi w skład pakietu FonTel). Ten sposób wymaga wpisania do konfiguracji aparatów VoIP (w tym softphone) adresu komputera z programem FonTel:
  INTERNET /
  PBX
  FonTel
  +VoIP proxy
  LAN
  softphone
  softphone
  VoIP
  VoIP
 • Niezależnie od posiadanego modelu rejestratora dostarczane oprogramowanie umożliwia rejestrację rozmów prowadzonych przez program Skype.

  Nagrywanie rozmów Skype możesz przetestować już teraz! Pobierz i zainstaluj wersję demonstracyjną.