PLCZSKITGRHREU
PL Polska - zmień region
more than software
    REJESTRATORY ROZMÓW TELEFONICZNYCH   
Przejdź do sklepu

e-mail info@fontel.pl
tel. +48 71 350 05 23


Aktualności

2017-04-13
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel ISDN2NET do wersji 2.16.1.13

2017-04-13
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel PRI (ISDN PRI E1) do wersji 2.16.1.13

2017-04-13
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel OktaNET do wersji 2.16.1.13

2017-04-13
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel DuoNET do wersji 2.16.1.13

2017-04-13
Aktualizacja oprogramowania rejestratora FonTel Archiver do wersji 2.16.1.13

2017-01-23
Nowa wersja oprogramowania serwerowego FonTel Server 2.16 przeznaczonego do uruchomienia jako usługa w systemach Windows oraz Linux

2017-01-23
Nowa wersja oprogramowania FonTel Backup 1.50 przeznaczonego do automatycznego tworzenia kopii nagrań z wielu rejestratorów oraz telefonów komórkowych

2017-01-23
Nowa wersja oprogramowania zdalnego dostępu do rejestratorów FonTel Client Pro 1.16

2016-10-06
Aktualizacja oprogramowania FonTel API do wersji 2.44

2015-11-24
Aktualizacja oprogramowania rejestratora rozmów telefonicznych FonTel 3.31

2014-09-09
Aplikacja mobilna FonTel - Rejestrator rozmów przeznaczona do nagrywania rozmów z telefonów komórkowych

2014-06-23
Nowe usługi serwisowe: przedłużenie i rozszerzenie gwarancji.

2013-02-14
Instalator sterowników USB dla 64-bitowych systemów Windows ułatwiający proces instalacji w systemie Windows

FonTel L1USB, L2USB, L4USB
Rejestrator obsługujący 1, 2 lub 4 linie analogowe podłączany do komputera poprzez złącze USB
FonTel L4USB Dostępny w sklepie

Opis Cechy Program FonTel Instalacja Do pobrania
FonTel L1USB, FonTel L2USB i FonTel L4USB to rejestratory rozmów telefonicznych umożliwiające niezależne nagrywanie rozmów odpowiednio z 1, 2 i 4 analogowych linii telefonicznych. Rejestratory rozróżniają rozmowy wychodzące i przychodzące, rozpoznają numer osoby dzwoniącej oraz wybierany w systemie tonowym numer telefonu rozmowy wychodzącej. Wszystkie informacje o zarejestrowanych rozmowach przechowywane są wraz z opisem, datą, godziną i czasem trwania w bazie danych. Nagranie każdej rozmowy zapisane jest w oddzielnym skompresowanym pliku dźwiękowym (pliki .WAV lub .MP3).

Dzięki opcji detekcji poziomu głośności dźwięku możliwa jest automatyczna rejestracja rozmów nie tylko ze zwykłych telefonów, ale także z radiotelefonów, radiostacji i innych urządzeń wyposażonych w wyjście audio.

Wysoką jakość dźwięku rejestrowanych rozmów zapewnia pełna separacja galwaniczna pomiędzy linią telefoniczną a komputerem oraz zastosowane filtry sprzętowe i programowe, korygujące barwę dźwięku oraz różnice w głośności rozmówców.

Rejestratory wymagają połączenia z komputerem poprzez port USB i uruchomienia na komputerze dostarczonego programu FonTel, który zapisuje rozmowy na dysku twardym komputera (zapoznaj się z możliwościami programu FonTel). Program pracując bezobsługowo "w tle" samoczynnie rozpoznaje numer linii, początek i koniec rozmowy, jej kierunek i numer telefonu. Umieszcza wszystkie te informacje w bazie danych, a nagrany przebieg rozmowy zapisuje w skompresowanym pliku dźwiękowym. Program ten współpracuje z dowolną liczbą rejestratorów pozwalając na łączenie kilku rejestratorów w jeden wieloliniowy system rejestracji.

Zastosowanie

 • nagrywanie rozmów telefonicznych:
  • w domu,
  • w biurze,
  • w centrum obsługi klienta,
  • w infolinii,
  • w działach telemarketingu,
 • nagrywanie rozmów z telefonów alarmowych, interwencyjnych, zgłoszeniowych,
 • kontrola pracowników firmy.

Wymagania

 • system operacyjny: Windows 2000 / XP / Vista / Server / 7 / Linux1,
 • port USB 1.1 lub 2.0,
 • karta dźwiękowa (zalecenie).


1 Wersja oprogramowania FonTel przeznaczona do pracy w systemie Linux posiada ograniczone możliwości. Więcej informacji tutaj.
Rejestracja rozmów
 • niezależna rejestracja rozmów z wielu linii telefonicznych,
 • możliwość nagrywania rozmów VoIP oraz Skype (z programu FonTel),
 • bardzo dobra jakość dźwięku - zapis do formatu WAV (PCM, GSM 6.10, G.711) lub MP3,
 • możliwość podsłuchiwania dowolnej rozmowy,
 • możliwość automatycznej rejestracji:
  • wszystkich rozmów,
  • tylko rozmów wychodzących,
  • tylko rozmów przychodzących,
 • możliwość rejestracji rozmów według harmonogramu,
 • możliwość rejestracji rozmów według "białych" lub "czarnych" list numerów,
 • opcja wyzwalania rejestracji rozmów poziomem dźwięku umożliwiająca nagrywanie rozmów z radiotelefonów, radiostacji i innych urządzeń posiadających wyjście audio lub wyjście słuchawkowe,
 • opcja wyświetlania zapytania o zgodę na rejestrację rozmowy,
 • możliwość zapisu informacji o nieodebranej rozmowie przychodzącej,
 • pomiar czasu reakcji operatora na sygnał dzwonka (zwłoki podniesienia słuchawki od pierwszego sygnału wywołania),
 • możliwość ręcznego zakończenia rejestrowania w trakcie rozmowy,
 • możliwość wprowadzenia notatki do każdej rozmowy,
 • możliwość realizacji funkcji automatycznej sekretarki (wymagany modem voice),
 • możliwość zapowiedzi słownej dla rozmów przychodzących (wymagany modem voice).
Odtwarzanie rozmów
 • odsłuchiwanie nagrań niezależnie od rejestracji,
 • przewijanie, pauza, przewinięcie do dowolnego momentu rozmowy,
 • graficzny wykres rozmowy z możliwością powiększania,
 • zdalny dostęp do archiwum rozmów poprzez przeglądarkę internetową.
Rozpoznawanie numerów
 • rozpoznawanie numeru rozmowy przychodzącej (FSK lub DTMF),
 • rozpoznawanie numeru rozmowy wychodzącej,
 • współpraca z centralami PBX,
 • informacja o numerze osoby dzwoniącej jeszcze przed podniesieniem słuchawki,
 • informacja o ostatniej zarejestrowanej rozmowie z rozpoznanym numerem telefonu (termin i notatka),
 • lokalizacja numeru (nazwa, strefa numeracyjna, operator rozmówcy, wybrany operator połączenia międzynarodowego, kraj),
 • wbudowana książka telefoniczna z możliwością definiowania poszczególnych numerów, a także całych pul numerów.
Archiwizowanie zarejestrowanych rozmów
 • okres przechowywania nagrań rozmów ograniczony jedynie pojemnością dysku komputerowego,
 • automatyczna kontrola zajętości miejsca na dysku (usuwanie najstarszych nagrań po upływie określonego czasu oraz w przypadku braku wolnego miejsca),
 • możliwość łatwego tworzenia kopii archiwum,
 • możliwość bezpośredniego zapisu kopii archiwum na płycie CD/DVD,
 • łatwe przeglądanie kopii archiwum w programie rejestratora,
 • możliwość zapisu (rekompresji) wybranych zarejestrowanych rozmów w dowolnym formacie,
 • możliwość cyklicznego i automatycznego wykonywania kopii archiwum na zdalnym komputerze poprzez sieć.
Praca w sieci
 • architektura klient-serwer: możliwość zdalnej pracy na odległym stanowisku poprzez sieć komputerową/Internet,
 • możliwość przeglądania i odsłuchiwania nagrań za pomocą przeglądarki internetowej.
Pozostałe możliwości i cechy rejestratora
 • wyszukiwanie rozmów według numeru linii, daty, numeru rozmowy, notatki, etykiety,
 • oznaczanie rozmów nowych (nieodsłuchanych),
 • drukowanie listy rozmów,
 • eksport listy rozmów do formatu CSV,
 • eksport/import książki telefonicznej do formatu CSV,
 • prezentacja danych statystycznych liczby oraz długości zarejestrowanych rozmów w postaci wykresów i raportów:
  • zestawienia okresowe: dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne,
  • według kierunku rozmowy: przychodzące, wychodzące, nieodebrane,
  • według linii telefonicznej,
  • zestawienia zbiorcze lub w podanym okresie czasu,
 • możliwość ograniczenia dostępu do programu i zarejestrowanych rozmów,
 • możliwość całkowitego ukrycia programu rejestratora,
 • kontrola poprawności rejestracji (sygnalizacja sprzętowa portem COM),
 • współpraca z innym oprogramowaniem za pomocą interfejsu FonTel API,
 • współpraca z centralkami i innymi urządzeniami telefonicznymi,
 • bezpłatne aktualizacje oprogramowania,
 • nie wymaga ingerencji w istniejącą sieć telefoniczną,
 • nie wymaga zasilania,
 • atrakcyjna cena.
Rejestratory FonTel L1USB, L2USB i L4USB ściśle współpracują z programem FonTel (zapoznaj się z możliwościami programu FonTel). System rejestracji rozmów FonTel składa się z jednego lub kilku modułów podłączonych równolegle do linii telefonicznej oraz programu rejestrującego rozmowy na komputerze PC. Nie wymaga ingerencji w istniejącą infrastrukturę telefoniczną - wystarczy podłączyć rejestrator do wolnego gniazdka telefonicznego, równolegle z telefonem. Oznacza to też, że rejestrator może stać w dowolnym miejscu, nie koniecznie w bezpośredniej bliskości telefonu. Nie zakłóca pracy telefonu i innych urządzeń podłączonych do sieci telefonicznej.

Linia telefoniczna
 Gniazdo telefoniczne podwójne

USB
Telefon
Rejestrator FonTel
Komputer
Podłączenia rejestratora FonTel L1USB / L2USB / L4USB w sytuacji, gdy w gniazdku jest wolne złącze telefoniczne.

W przypadku braku wolnego gniazdka należy zastosować zwykły rozdzielacz telefoniczny.

Linia telefoniczna
 
Gniazdo telefoniczne


  Rozdzielacz telefoniczny

USB
Telefon
Rejestrator FonTel
Komputer
Podłączenie rejestratora FonTel L1USB / L2USB / L4USB z zastosowaniem rozdzielacza linii telefonicznej.

FonTel nie wymaga zasilania, a do komputera podłączany jest poprzez port USB. Wszystkie niezbędne przewody wchodzą w skład zestawu.

Zawartość zestawu


 • Rejestrator FonTel,
 • płyta CD z oprogramowaniem,
 • instrukcja obsługi,
 • kabel telefoniczny (1, 2 lub 4 szt. w zależności od modelu rejestratora),
 • kabel USB.
PDF Karta katalogowa rejestratorów FonTel L1USB (polski)
PDF Karta katalogowa rejestratorów FonTel L1USB (English)

PDF Karta katalogowa rejestratorów FonTel L2USB (polski)
PDF Karta katalogowa rejestratorów FonTel L2USB (English)

PDF Karta katalogowa rejestratorów FonTel L4USB (polski)
PDF Karta katalogowa rejestratorów FonTel L4USB (English)