PLCZSKGRHREU
more than software
    REJESTRATORY ROZMÓW TELEFONICZNYCH   
Przejdź do sklepu

e-mail info@fontel.pl


Główne okno programu FonTel
WERSJA DEMO
FonTel
Oprogramowanie do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami FonTel

Opis Praca w sieci Integracja VoIP
Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami (zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel).

Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie i odsłuchiwanie zarejestrowanych nagrań oraz dopisywanie notatek i komentarzy. Umożliwia automatyczne usuwanie najstarszych nagrań po upływie określonego czasu lub przy braku miejsca na dysku komputera. Pozwala też na drukowanie lub zapis do pliku tekstowego listy zarejestrowanych rozmów z możliwością uwzględnienia dowolnego kryterium wyboru: numeru linii telefonicznej, dnia, miesiąca, numeru telefonu.

Program obsługuje jednocześnie wiele różnych modeli rejestratorów. Oznacza to, że na jednym stanowisku można prezentować rozmowy np. z rejestratorów FonTel ISDN, FonTel L4USB oraz zdalnie poprzez sieć komputerową FonTel L4NET, a także rozmowy VoIP oraz rozmowy prowadzone przez telefony komórkowe GSM. W ten sposób można stworzyć elastyczny system rejestracji rozmów dopasowany do posiadanych linii telefonicznych i możliwości instalacyjnych.

Dostęp do archiwum programu FonTel poprzez przeglądarkę internetową

Architektura Klient-Serwer

Dzięki programowi klienckiemu możliwa jest zdalna praca na odległym stanowisku przez lokalną sieć komputerową lub Internet. W ten sposób istnieje możliwość utworzenia rozproszonego systemu rejestracji rozmów klient-serwer, z jednym stanowiskiem rejestrującym i wieloma stanowiskami klienckimi (np. po jednym na każdą linię telefoniczną).

Serwer WWW

Inne możliwości daje wbudowany serwer WWW. Pozwala on na zdalny dostęp w sieci lokalnej lub sieci Internet do zarejestrowanych rozmów przy pomocy przeglądarki internetowej. Opcja ta nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Do nawiązania połączenia sieciowego (np. poprzez modem, sieć lokalną lub Internet) niezbędna jest tylko znajomość adresu komputera rejestrującego rozmowy.

W zależności od ustawień możliwy jest dostęp jedynie do samej listy rozmów lub także do nagrań dźwiękowych. Zdalny dostęp do programu można zabezpieczyć przed osobami niepowołanymi hasłem.

Baza danych rozmów i pliki dźwiękowe mogą być ulokowane na dysku lub zasobie sieciowym. Umożliwia to centralną rejestrację rozmów z kilku stacji połączonych siecią komputerową.

Program umożliwia także wykonywanie kopii archiwum na zdalny komputer poprzez sieć lokalną lub Internet. Co określony czas program kopiuje wpisy lokalnej bazy rozmów do zewnętrznej bazy danych użytkownika poprzez interfejs ODBC oraz wysyła pliki nagrań rozmów na podany serwer FTP lub kopiuje je do udostępnionego poprzez sieć folderu zdalnego komputera. Taka archiwizacja odbywa się automatycznie w tle, w ten sposób można składować informacje o rozmowach i ich nagrania z kilku stacji rejestrujących rozmowy w jednym miejscu - na serwerze poprzez sieć. Mechanizm ten można także wykorzystać do współpracy z innymi zewnętrznymi systemami.

Obsługa FonTel API pozwala na integrację rejestratora z innym oprogramowaniem wzbogacając je o informacje o przeprowadzonych rozmowach. FonTel VoIP Oprogramowanie FonTel umożliwia rejestrację rozmów internetowych VoIP (zapoznaj się również z samodzielnym rejestratorem FonTel VoIP).
Nagrywanie rozmów VoIP możliwe jest zarówno dla rozmów prowadzonych poprzez programy typu softphone jak i urządzenia VoIP (bramki VoIP, telefony VoIP) podłączone do wspólnej sieci komputerowej. Aby można było rejestrować rozmowy VoIP należy posiadać odpowiedni klucz sprzętowy.
Dostęp programu FonTel do rozmów VoIP w celu ich rejestracji może być zrealizowany za pomocą monitorowania interfejsu sieciowego. Wymagany jest przełącznik sieciowy (switch) z funkcją kopiowania portów (port mirroring), do którego podłączony jest router lub karta centralki telefonicznej:
INTERNET /
PBX
Przełącznik
z funkcją
port mirroring
FonTel
LAN
softphone
softphone
VoIP
VoIP
Polityka prywatności | Regulamin serwisu